ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៦:២១:៣០ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ពលរដ្ឋប្រមាណជាង៤០គ្រួសារផ្ទះការតវ៉ានិងអាជ្ញាធរអប្សរាកំណត់ព្រំត្រពាំងហែផ្កា ចំដីមានប័ណ្ណកមក្មសិទ្ទប្លង់រឹង

ពលរដ្ឋប្រមាណជាង៤០គ្រួសារផ្ទះការតវ៉ានិងអាជ្ញាធរអប្សរាកំណត់ព្រំត្រពាំងហែផ្កា ចំដីមានប័ណ្ណកមក្មសិទ្ទប្លង់រឹង

ខេត្តសៀមរាប៖ ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៤០គ្រួសារបានរៀបរាប់ថា អាជ្ញាធរអប្សរា បានបោះបង្គោលព្រំនៅត្រពាំងហែផ្កា ចូលក្បាលដីពួកគាត់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ២០០ម៉ែត្រពីត្រពាំងបុរាណ។ពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយកំណត់ព្រំទាំងទួលនិងត្រពាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកស្រុករស់នៅទីនេះតាំងពីដូនតាមកនិងពួកគាត់មានបង្កាន់ដៃប្លង់ដីរួចរាល់ហើយ។


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14