ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៦:០៧:៥០ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ខេត្តសៀមរាប៖ លោក​ សុខ​ ថុល​ នាយក​រដ្ឋ​បាលសាលាខេត្ត​សៀមរាប បានដឹកនាំ ក្រុមការងារចម្រុះរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត...

ខេត្តសៀមរាប៖ លោក​ សុខ​ ថុល​ នាយក​រដ្ឋ​បាលសាលាខេត្ត​សៀមរាប បានដឹកនាំ ក្រុមការងារចម្រុះរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត...

ខេត្តសៀមរាប៖ លោក​ សុខ​ ថុល​ នាយក​រដ្ឋ​បាលសាលាខេត្ត​សៀមរាប បានដឹកនាំ ក្រុមការងារចម្រុះរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត មន្រ្តី​ជំនាញមន្ទីរ អង្គភាព​ និងអាជ្ញារធរមូលដ្ឋាន​ បានចុះកំណត់ទំហំផ្លូវចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៦​ ចំណុចពេទ្យធ្មេញសៀមរាប​ ឆ្ពោះទៅប៉ែកខាងត្បូងរហូតដល់ផ្លូវ​ ៧មករា


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14