ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:២៥:៣៩ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

កាលពីម្សិលមុិញនេះ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលនៃ គណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានអនុញ្ញាត...

កាលពីម្សិលមុិញនេះ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលនៃ គណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានអនុញ្ញាត...

ខេត្តសៀមរាប៖ កាលពីម្សិលមុិញនេះ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលនៃ គណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ដឹកនាំដោយលោក ឡាយ គីមសួរ ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តសៀមរាប ចូលជួបពិភាក្សា ការងារស្តារឡើងវិញ លើវិស័យទេសចរណ៍ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត។


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14