ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៤០:៤៤ ព្រឹក

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ខេត្តក្រចេះ៖ ឯកឧត្ដមកិត្តិនិតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាននាំយកសម្ភារៈសម្រាប់ការពារ...

ខេត្តក្រចេះ៖ ឯកឧត្ដមកិត្តិនិតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាននាំយកសម្ភារៈសម្រាប់ការពារ...

ខេត្តក្រចេះ៖ ឯកឧត្ដមកិត្តិនិតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាននាំយកសម្ភារៈសម្រាប់ការពារ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ដែលជាអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនឯកឧត្ដម មកប្រគល់ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះ


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14