ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៤៨:០៩ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សាន្ត ប៊ុន ថាន មេបញ្ជាការកងរាជ អាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះ អញ្ចើញ ចុះត្រួតពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ អាគាប្រជុំ នៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថស្រុកស្នួល

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សាន្ត ប៊ុន ថាន មេបញ្ជាការកងរាជ អាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះ អញ្ចើញ ចុះត្រួតពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ អាគាប្រជុំ នៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថស្រុកស្នួល

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី សាន្ត ប៊ុន ថាន មេបញ្ជាការកងរាជ អាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះ អញ្ចើញ ចុះត្រួតពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ អាគាប្រជុំ នៅមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថស្រុកស្នួល


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14