ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៤:៣៧:០១ ព្រឹក

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ចាប់បានរថយន្តស៊េរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿង សុទ្ធតែគ្មានពន្ធ និងឯកសារ

ចាប់បានរថយន្តស៊េរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿង សុទ្ធតែគ្មានពន្ធ និងឯកសារ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ គយ និងរដ្ឋាករនៃការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ បានឲ្យដឹងថា ដោយមានការណែនាំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងដាក់ផែនការពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋករ ដើម្បីប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋ តែទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយ មន្ត្រីជំនាញបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋ ជាភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ត្រូវអនុវត្តអោយបាន។
 


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14