ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:០២:៥០ ព្រឹក

Position 1

បុរី ឃុនសេង

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីមង្គលការ និងការជួបជុំទាំងអស់ទូទាំងខេត្ត

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីមង្គលការ និងការជួបជុំទាំងអស់ទូទាំងខេត្ត

ខេត្តប៉ៃលិន៖ រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបានប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹងការជួបជុំមនុស្សច្រើនទាំងអស់នៅទូទាំងខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

សចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី​១២ ខែមីនានេះ បញ្ជាក់ថា ត្រូវផ្អាករាល់ក្លឹបកម្សាន្ត ក្លឹបហាត់ប្រាណ ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ បុណ្យទាន ការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្តុំគ្នាកុះករនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងករណីមិនចាំបាច់ជាបណ្តោះអាសន្ន។

ក្រៅពីនេះ ត្រូវចាត់មន្ត្រីឲ្យមានការវ៉ាស់កម្តៅគ្រប់ច្រកចេញ-ចេញចូលនៅមន្ទីរអង្គភាពនិងផ្អាកសិក្ខាសាលឬប្រជុំផ្សេងៗក្នុងខេត្តទាំងមូល៕


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14